A.C. van der Stelt Huisarts

Welkom

De praktijk is dagelijks geopend van 07.00 tot 17.00 uur.

Bereikbaar op nummer: 010-4120620, druk direct op het cijfer 1 in het geval van SPOED.

Voor afspraken is het wenselijk tussen 07.00-09.00 uur te bellen. Dan kunt u bijna altijd dezelfde dag nog terecht. Er worden geen afspraken gemaakt voor andere dagen bij de huisarts, wel de spreekuren van de praktijkondersteuners worden verder gepland dan dezelfde dag.  

Tevens is er dagelijks van 07.00 tot 09.00 uur een vrij inloopspreekuur. De wachttijd kan echter wel oplopen in de ochtenduren.

Voor alle overige vragen of een recept kunt u de gehele dag bellen met de praktijk.

Tevens kunt u de gehele dag binnenlopen op de praktijk voor vragen.

Tijdens avond, nacht en weekenddiensten kunt u contact opnemen met de Huisartsenpost. Zie ons kopje vakantie en afwezigheid.

Onze praktijk levert reguliere huisartsgeneeskundige zorg en voldoet aan de actuele standaarden, richtlijnen en aan de geldende wetgeving.

Ons zorggebied reikt van De maas tot autobaan A16- Noord-Zuid en of Kralingen tot aan Hillegersberg.

Als u zich wilt aanmelden als nieuwe patient, informeert u dan telefonisch de status van aanmelden. Mee te nemen bij inschrijving:

  • ID kaart
  • Zorgverzekeringspas
  • Eventueel dossier oude huisarts. (het dossier kan ook elektronisch worden aangevraagd bij uw oude huisarts)
  • Zelf de oude huisarts te contacten dat u naar een andere huisarts gaat!!!!

A.C. van der Stelt, Huisarts

D.D.L. van Densen, POH Somatiek, manager en kwaliteitscoördinator
J. van der Hoek, POH Somatiek 

L. Kohler, Psycholoog
N. de Boer, POH GGZ

Crooswijksesingel 13 B
3034 CG Rotterdam
Telnr: 010-4120620
Faxnr: 010-4118546

Vind u het ook prettig als uw dossier in te zien is door uw behandelaars? Geef dan nu toestemming op www.ikgeeftoestemming.nl

Missie

Huisartsenpraktijk A.C. van der Stelt levert huisartsenzorg in een achterstandwijk in Rotterdam Crooswijk. Wij proberen de te leveren zorg aan te passen aan de leefwijze en omstandigheden waarin onze patiënten zich begeven. Zorg moet direct toegankelijk zijn en een minimale drempel hebben. Wij willen proberen elke patiënt op moment van vragen te kunnen helpen. Hoewel patiënt tevredenheid een grote factor is, is het geven van zorg op moment van vragen voor ons nog belangrijker. De praktijk moet dagelijks toegankelijk zijn  voor elke patiënt.

Visie

Wij willen binnen onze praktijk proberen zoveel mogelijk zorgvragen binnen de organisatie te beantwoorden. De grote hoeveelheid disciplines en het zelf direct kunnen behandelen is voor ons een pre! Wij willen proberen een lage drempel te creëren om zorg te vragen. Wij streven naar een grote patiënt tevredenheid en willen proberen de komende jaren meer structuur te bieden aan de organisatie zelf. Structuur krijgen moet leiden tot een betere efficiency.

Kernwaarden

De belangrijkste kernwaarden zijn voor ons als organisatie betrouwbaarheid en kwaliteit. Het hebben van korte lijnen en een korte wachttijd voor zorg zijn hierbij een belangrijk punt. Het continue verbeteren van de praktijk is een pre!

Doelstellingen

In 2014 is het NPA keurmerk NHG accreditatie behaald. Elk jaar bespreekt de praktijk doelstellingen die regelmatig worden aangepast en bijgesteld.

Voor 2016/2017 en 2018 zijn er diverse doelstellingen.

2016 staat in het teken van CVRM (cardio vasculair risicomanagement). De praktijk gaat alle patiënten met hart en vaatziekten oproepen. Er wordt zo nodig onderzoek verricht en mensen zullen voorlichting krijgen.