Als u klachten heeft die zouden kunnen wijzen op een Coronabesmetting: NIET naar de praktijk komen, maar bellen svp!

Bij hoesten en/of koorts > eerst telefonisch overleg met de assistente.

Uw controleafspraken met onze POH's vervallen zoveel mogelijk. Belt u svp naar de praktijk om deze te verzetten. U kunt ook om een telefonisch overleg vragen in plaats van een consult.

Voor actuele informatie zie de website van het RIVM.

Mensen die thuiszitten ivm isolatie of quarantaine kunnen bellen naar Het Rode Kruis. Tel: 070-4455888 

 

Toestemming inzien dossier door derden

Het komt regelmatig voor dat ouders, kinderen of andere mensen medische gegevens (zoals laboratoriumuitslagen) opvragen van hun dierbaren. Dit bijvoorbeeld omdat er (ernstige) taalproblemen zijn.

Wettelijk gezien mag dit niet.

Het mag echter wel als het schriftelijk is vastgelegd.

Dit houdt in dat wij u vragen een formulier in te vullen waarin de betreffende patiënt toestemming geeft om de gegevens door derden op te vragen bij de huisartspraktijk.

U kunt dit formulier afhalen bij de balie of hieronder downloaden, zelf uitprinten en per post kan opsturen naar ons, of kunt het afgeven bij de assistentes. Mailen kan niet.

Toestemmingsformulier

Contact
  • 010-4120620
  • 010-4120620 (optie 1)